rikos rakentamisessa

Milloin rakentamisessa syyllistytään rikokseen?

Rakentamisessa rakentajalta siis rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään lain
noudattamista mm. rakennusluvan hankkimista ja sen noudattamista. Sen
rikkominen oli säädetty rangaistavaksi jo rakennuslaissa (voimassa
1958-2000), maankäyttö- ja rakentamislaissa (voimassa 2000-2024) ja
rakentamislaissa (voimaan 1.1.2025). Rikoslain keskeisissä periaatteissa
lähdetään siitä, että teko on rikos vain tahallisena. Mikäli teko on
rikos myös tuottamuksellisena, sen on perustuttava lain nimenomaiseen
säännökseen, jossa teko yksilöidään. Nyt yksilöinti on tarkempaa ja
mahdollista on, että rakentamisessakin useammin lähdetään liikkeelle
rikosilmoituksella, joka siirtää selvitysvastuuta esitutkinnan kautta
poliisille.

Tässä käsitellään vanhaa KKO ratkaisu 2004:81 jossa oli
kysymys tuottamuksen arvioinnista. Siinä rakennuttaja oli uskonut rakennuslupien tulleen hankituksi, joka ei sitten pitänytkään paikkaansa.

Lue lisää....