Välimiesmenettely

Tässä on tietoa välityslausekkeen käytöstä.

Välityslauseke tarkoittaa sopimusehtoa, jossa sovitaan, että sopimuksesta johtuvat riidat käsitellään välimiesmenettelyssä. Se edellyttää siis aina nimenomaista sopimusehtoa.

Laki välimiesmenettelystä määrittää miten menettely tapahtuu. Mutta suuri osa normeista on sellaisia, joista voidaan sopia toisinkin. Sopimusehdolla on siis suuri merkitys. Ja sen miettimiseen kannattaa käyttää aikaa.

Keskuskauppakamarin www.arbitration.fi sivustolla on välimiesmenettelystä tietoa. Huom. osa tiedosta on yleistä välimiesmenettelyyn liittyvää mutta osa mm. säännöt sellaista, joka tulee sovellettavaksi vain jos sopimuksen välityslausekkeessa on sovittu, esim. että "sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti".

Välityslausekkeen kohtuullistaminen HelHo 8.2.2018