Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräys on viranomaisen antama rakentamista säätelevä normi. Rakentamismääräyskokoelma on lakia ja asetusta alempitasoinen normisto.

Ympäristöministeriön sivuilta löytyvät rakentamismääräyskokoelman nykyiset ja vanhat normit.

Linkki ministeriön sivuille Rakentamismääräyskokoelma.

Kun rakentamismääräyksiä tarkastellaan on huomioitava

1.Mikä on rakentamisajankohta ja silloinen rakentamismääräys?

2.Onko kyseessä uudisrakentaminen vai korjausrakentaminen?

3.Onko kyseessä määräys vai ohje?

4.Miten asiasta säädetään ylemmäntasoisissa laissa ja asetuksessa?