Kesämökkiään rakentaneelle pariskunnalle tuomio lainvastaisista työtelineistä

Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille työnantajille ja rakennustyömaan osallisille. Se koskee myös yksityishenkilöitä ja kuluttajia esim. omakotityömaalla. Jos omakotityömaalla tapahtuu onnettomuus kohdistetaan tutkinta kaikkiin osallisiin rakennuttajaan, suunnittelijaan, valvojaan, urakoitsijaan.

Työturvallisuuslain mukaan vastuu työmaalla kuuluu tilaajan nimeämälle päätoteuttajalle. Jos sellaista ei nimetä toimii omakotityömaan tilaaja itse päätoteuttajana. Usein työsuojeluasiat sovitaan siirrettäväksi vastaavalle työnjohtajalle. Mutta se edellyttää nimenomaista sopimista. Vastaava työnjohtaja voi sovittaessa hoitaa päätoteuttajan ja työturvallisuuskoordinaattorin velvollisuudet ja silloin huolehtia työturvallisuusasiakirjan ja turvallisuussuunnitelman laatimisen. Jos siis niin sovitaan.Itä-Suomi, työsuojelun vastuualue

Pohjois-Savon käräjäoikeus on 10.4.2018 tuominnut Iisalmessa omaa kesämökkiään rakentaneen pariskunnan työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta sakkorangaistuksiin lainvastaisten työtelineiden vuoksi.
Pariskunta oli aloittanut kesämökkitontille tulevan sauna- ja varastorakennuksen rakentamisen. Kun he olivat saaneet sauna-varastorakennuksen rungon tehtyä, olivat he sopineet paikallisen ammattiopiston rakennuspuolen opettajan kanssa, että hän tulee katsomaan, olisiko saunarakennuksen vesikaton tekeminen sopiva kohde opiskelijoiden harjoitustyöksi. Kun opettaja oli tullut työmaalle ja kiivennyt sinne rakennetuille telineille, oli telineiden työtaso pettänyt ja hän oli pudonnut maahan ja loukkaantunut vakavasti.

Käräjäoikeus katsoi, että nainen oli toiminut kohteen rakennuttajana ja mies rakennuttajan nimeämänä turvallisuuskoordinaattorina. Käräjäoikeus tuomitsi heidän molemmat työturvallisuusrikoksesta, koska he olivat rakentaneet työtelineet puutavarasta itse, eivätkä ne olleet riittävän kestävät eikä niissä ollut kaiteita. Telineille oli myös ollut nousutienä lainvastaisesti irralliset nojatikkaat. Telineitä ei ollut myöskään tarkastettu eikä tarkastuksesta ollut laadittu pöytäkirjaa. Oikeus tuomitsi heidät myös vammantuottamuksesta, koska työturvallisuuslaiminlyönnit olivat johtaneet putoamiseen, josta oli seurauksena vammoja.
Oikeus tuomitsi miehelle 25 päiväsakkoa, josta hänelle tulee maksettavaa 900 euroa. Naisen oikeus jätti sakkoihin tuomitsematta, koska hänen osuutensa kyseisiin työturvallisuuslaiminlyönteihin oli vähäinen. Oikeus tuomitsi heidät maksamaan myös telineiltä pudonneelle oikeudenkäyntikuluja yhteensä 6 900 euroa. Telineeltä pudonneet esittämät vahingonkorvausvaatimukset olivat niin mittavat, että oikeus päätti, että ne käsitellään erillisessä oikeudenkäynnissä.

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen aluehallintovirastosta muistuttaa, että laissa säädetyt työturvallisuusvaatimukset koskevat myös omaa omakotitaloaan tai kesämökkiään rakentavia yksityishenkilöitä aina, jos he toimivat työnantajana tai jos kysymys on lain tarkoittamasta yhteisestä rakennustyömaasta. Työmaasta tulee yhteinen rakennustyömaa, jos siellä käy tekemässä työtä useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Näin ollen käytännössä lähes kaikilla omakotirakentajilla on velvollisuus noudattaa työturvallisuuslain vaatimuksia.

Lainvastaiset telineet ovat rakennustyössä yleinen vakavien tapaturmien aiheuttaja. Lainmukaisia telineitä on käytännössä hyvin vaikea rakentaa itse, koska niistä on teetettävä etukäteen asiantuntijan laatimat lujuuslaskelmat, piirustukset ja asennussuunnitelmat. Käytännössä telineinä kannattaakin käyttää valmiita telineitä, joita voi ostaa tai vuokrata. Tällöin on tärkeää, että telineet kootaan niiden mukana olevien kirjallisten asennusohjeiden mukaisesti ja että niiden rakenne ja kaiteet tarkastetaan huolellisesti ennen niiden käyttöönottoa.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio R 17/2830

Katso työsuojelupiiri.fi