Talopaketit

Talopaketti sopimus on monimutkainen ja paljon yksityiskohtia sisältävä sopimusasiakirja. Sen tutkimisessä on syytä käyttää rakennusalan asiantuntijaa ja juristia.

Ensisijaisena sovelletaan KSL 9 lukua ja talopakettitoimittajien omat yleiset ehdot tai PTT ry:n esim. alla oleva tulevat sovellettavaksi vain jos eivät ole ristiriidassa kuluttajasuojalain kanssa.

Kuluttajavirastolla on hyvät ohjeet talopakettitoimituksille.

Mitä tarkoittavat talopakettien eri käsitteet kuten

Talovalmis, muuttovalmis, vesikattovalmis, runkovalmis, elementtipaketti ja materiaalipaketti. Katso Pientaloteollisuus PTT ry. talopakettien toimitussisällöt.

Usein talopakettitoimituksissa viitataan Pientaloteollisuus ry:n yleisiin sopimusehtoihin.