Aikaisemmat kysymykset ja tapaukset

22.7.2020

Urakoitsijan virheet LVIS-saneerauksessa?

5.7.2020

Konsultin vastuu valvonta suorituksen virheistä?

9.6.2020

Hirsitalourakka ja oman pääoman menettäminen?

31.5.2020

Konsultin vastuu suunnitelmista?

26.5.2020

Rakennuttajakonsultin vastuu?

14.5.2020

Konsultin vastuu suunnitelmista?

21.4.2020

Talopaketti toimitus ja sen purkaminen?

16.4.2020

Urakan virheitä, suunnitteluvirheitä sekä urakoitsijan korjausoikeus?

8.4.2020

Konsultin tiedoksiantovelvollisuuden laajuus?

24.3.2020

Kuluttajaurakan peruuttaminen ja korvaus urakoitsijalle?

26.2.2020

Kaavavalitus ja kiskontarikos?

29.1.2020

Reklamaatioon vastaaminen ja vanhentuminen?

23.1.2020

Vahingonkorvausvelan vanhentuminen?

15.1.2020

Rakennusurakka törkeä petos?

9.1.2020

Konsultin vastuu?

12.12.2019

Asoy korvausvaatimus rappauksesta urakoitsijalle?

11.11.2019

AsOy korvausvaatimukset urakoitsijalle ja näyttötaakka virheistä?

29.10.2019

Asiakirjan esittämisvaatimus eli editio?

25.10.2019

Velan vanhentuminen kolmessa vuodessa?

16.10.2019

Milloin korvausvelka vanhenee?

6.9.2019

Milloin loppuselvitys on urakan päättyessä pidetty?

19.8.2019

Urakka- vai tuntityö?

24.7.2019

Onko viivästyssakko korvauksen yläraja?

27.6.2019

Milloin sopimuskumppani vastaa alihankkijan työstä kuin oman työntekijänsä työstä?

11.6.2019

Välitön ja välillinen vahinko kuluttajakaupassa?

17.5.2019

Kph peruskorjaus ja kuluttajansuojalain pienet urakat KSL 8 luku vai isot KSL 9 luku?

19.4.2019

Urakkasopimuksen purkaminen hankalaa?

15.4.2019

Kunnan rakennustarkastajan ja vastaavan työnjohtajan vastuu?

14.2.2019

Viivästyssakko kolmannelle, välitön vahinko?

13.1.2019

Valvojan huolimattomuus?

25.10.2018

Kuittaaminen urakoitsijan konkurssissa?

14.10.2018

Työntekijän korvausvastuu ja rikos?

8.10.2018
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE1998 soveltuminen ilman nimenomaista sopimista?

30.9.2018

Milloin pienyrittäjä rinnastetaan työntekijään vahingonkorvauksissa?

20.9.2018

Omakotitalon tuuletusputken väärä asennus ja vahingonkorvaus

7.9.2018

Kunnan rakennustarkastajan vastuu?

30.8.2018

Työntekijän vastuu työnantajan sopimuskumppanille?

12.8.2018

Sopimussakko kiinteistökaupoissa rakentamisvelvoitteen teehosteena?

5.8.2018

vastuu KSE reklamointiaika konsultin vahingoista 1 v. kun tullut tietoon?

9.7.2018

Vaatimusten vanhentuminen asuntomessu sopimusehdon ja passiivisuuden johdosta?

10.6.2018

Puolisoiden rakentamiskustannukset erotilanteessa?

16.5.2018

Omakotityömaan urakoitsija, työsuhde vai urakkasopimus?

12.5.2018

Mitä urakoitsijan on ilmoitettava suorituksesta ja hinnasta kuluttajalle?

11.5.2018

Hankintamenettelyn keskeyttäminen ja suunnittelukustannusten korvaaminen?

7.5.2018

Rakennusurakkas-sopimuksen syntyminen

23.4.2018

Materiaalivalmistajan vastuu tuotteen terveyshaitoista?

15.4.2018

Työsuojelurikos ja kesämökin rakentaminen

7.4.2018

Törkeä huolimattomuus ja reklamointi kuluttajaurakat?

1.4.2018

Pientalojen rakennusvirheet ja korjaaminen HS 29.3.2018

25.3.2018

Tilaajan kuittausoikeus urakoitsijan konkurssissa?

19.3.2018

Rakennuspiirustukset ja tekijänoikeus?

8.3.2018

Sivu-urakka, pääurakoitsijan konkurssi, rakennuttajan vastuu?

3.3.2018

Naapurikiinteistön ankara vastuu räjäytystöissä?

25.2.2018

Välityslausekkeen kohtuullistaminen, välimiesmenettely, oikeudenkäyntikulujen kohtuullistaminen

19.2.2018

Vastuunrajoitusehdon kohtuullistaminen

15.2.2018

Viivästyssakko ja vahingonkorvaus

12.2.2018

Törkeä huolimattomuus ja tilaustavara, raudoitus

10.2.2018

Suunnittelukustannukset kun rakennushanketta ei toteutetakaan?

7.2.2018

Ammattirakentajan vastuu tavaran soveltumisesta käyttötarkoitukseensa?

4.2.2018

Suunnitteluvastuu jakustannusvastuu urakoitsijan esittäessä vaihtoehtoista toteuttamistapaa?

31.1.2018

Urakoitsijan takuun laajuus eli kohdistuuko se muihin rakenneosiin kuin itse virheen korjaamiseen?

28.1.2018

Kokonaishinta ja arvonlisävero urakkahinnassa, sopimustulkinta

21.1.2018

Suunnitelmien epäselvyys ja urakoitsijan selvennyspyyntö

15.1.2018

Takuuajan jälkeinen vastuu kun YSEn sovittu laadunvarmistus olennaisesti laiminlyöty

7.1.2018

Tiedonantovelvollisuus urakkaneuvottelussa, lojaliteettivelvollisuus

4.1.2018

Urakkakilpailutukset ja luottamuksensuoja neuvotteluissa, katemenetys

30.12.2017

YSE
1998 73§ taloudellinen loppuselvitys edellytyksenä vaatimuksen
esittämiselle vai voidaanko vaatimus esittää myöhemmin oikeudessa?

16.12.2017

Rakennushankkeen maksujen etupainotteisuus, urakoitsijan henkilökohtainen vastuu kun oma pääoma menetetty?