Kuluttaja

Kuluttajansuojalakia sovelletaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiin sopimuksiin kun tavaraa tai palvelua hankitaan yksityiseen kulutukseen.

Katso kuluttajansuojalaki 8 luku eli pienemmät remontit.

Katso kuluttajansuojalaki 9 luku eli isommat remontit ja urakat.

Katso myös kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeita.

Kuluttajaviraston ohjeet kuluttajalle remontin tekijänä.