MILLOIN SOPIMUS SYNTYY ?

Milloin sopimus syntyy osapuolia sitovasti?

Kun sopimus on syntynyt se velvoittaa molempia osapuolia. Jos toinen vetäytyy siitä, toisella on mahdollisuus vaatia vahingonkorvausta menetetyistä voitoista ja aiheutuneista kuluista. Sitovan sopimuksen syntymisen ongelmat liittyvät usein näyttöön, onko annettu sellainen selvä ilmaisu ja sitoumus että tarjous hyväksytään. Tarjouksen pitää olla kuitenkin siinä määrin yksilöity ehdoiltaan ja hinnoiltaan, että se on sellaisenaan hyväksyttävissä. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on lakiin tai asemaansa perustuen oikeus tehdä päätöksiä yhtiön puolesta ja edustaa yhtiötä.

Näistä oli kysymys alla olevassa riidassa, jossa yhtiökokous oli hyväksynyt urakoitsijan putkiurakkatarjouksen ja asiassa viestiteltiin sen jälkeen putkiliikkeen kanssa. Taloyhtiö joutui kuitenkin vetäytymään hankkeesta koska pankki ei rahoittanut hanketta. Putkiurakoitsija vaati asunto-osakeyhtiöltä vahingonkorvauksia yli 160.000 euroa menetetyistä tuotoista ja kuluista kun sitovaksi muodostunutta sopimusta rikottiin. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen mutta hovioikeus hyväksyi sen. Korkein oikeus katsoi kuitenkin, että putkiurakoitsija ei voinut näyttää selvästi sitä, että hallituksen puheenjohtaja olisi hyväksynyt putkiliikkeen urakkatarjouksen keskusteluissa yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen.


Lue KKO 2024:15